Crowdfunding is een succes! Het benodigde bedrag is gerealiseerd!

Deze week zijn er opnieuw vele donaties binnengekomen voor de crowdfunding van De Glazen Toren van Willem Heesen. Wij danken de Vereniging van Vrienden van Modern Glas voor hun grote bijdrage. De laatste € 3.000 is geschonken door de twee Glasfabrieken in Leerdam, O-I Manufacturing Netherlands B.V. en Libbey.

Wij danken alle donateurs voor hun bijdrage aan dit voor Leerdam unieke project. De voorbereidingen voor de bouw van De Glazen Toren zijn begonnen!