Aanpassing teksten op website: wat is de rol van het Nationaal Glasmuseum en de Vereniging van Vrienden van Modern Glas

De unieke crowdfundingsactie voor De Glazen Toren Leerdam leidt tot vele vragen over de ontstaansgeschiedenis van dit project. Om u beter te informeren hebben wij de teksten op de website aangepast. Van belang is dat de Rijksgebouwendienst in 2010 De Glazen Toren gratis heeft geschonken aan het Nationaal Glasmuseum. We zijn de conservator van het Nationaal Glasmuseum, Hélène Besancon, dankbaar voor het feit dat zij De Glazen Toren op het spoor is gekomen en contact heeft opgenomen met de Rijksgebouwendienst. Vrij snel daarna heeft de Vereniging van Vrienden van Modern Glas een flinke financiële bijdrage gegeven aan het Nationaal Glasmuseum om de toren te kunnen herbouwen in Leerdam. Het Nationaal Glasmuseum vindt dat iedere Leerdammer moet kunnen genieten van dit belangrijke Leerdamse erfgoed en heeft de gemeente gevraagd om De Glazen Toren samen te herbouwen op een belangrijke publieke plaats in Leerdam. De locatie is de Lingedijk geworden, precies tegenover de ingang van de nog altijd in Leerdam aanwezige Glasfabrieken. De nieuwe locatie van De Glazen Toren maakt deel uit van de nog te ontwikkelen Glasroute Leerdam en komt op de plaats waar in 1765 de eerste glasfabriek (GLashut) is ontstaan. In 2015 is het dus ‘250 jaar GLAS in Leerdam’, een prachtig moment om samen met inwoners en bedrijven De Glazen Toren te herbouwen.